ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕXΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016